Szanowni Dyrektorzy Przedstawiamy Państwu ofertę pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu na rok szkolny 2021/2022:

•Diagnozowanie w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz odchyleń i zaburzeń rozwojowych.

•Badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.

•Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.

•Przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy.

•Diagnoza i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dzieci i młodzież niepełnosprawna).

•Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychoterapia, socjoterapia i ART.

•Wspomaganie rozwoju małego dziecka (diagnoza, terapia).

•Profilaktyka logopedyczna, przesiewowe badania mowy.

•Wspomaganie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowo.

•Warsztaty dla uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień, zajęć psychoedukacyjnych.

•Warsztaty i konsultacje w zakresie orientacji poradnictwa zawodowego.

•Konsultacje i porady dla uczniów i ich rodziców zagrożonych patologią społeczną i uzależnieniem.

•Prelekcje dla rodziców.

•Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

•Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo.

•Warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla rodziców”

•Wsparcie dla nauczycieli w związku z pandemią Covid – 19.

•Wsparcie dla dzieci przebywających na kwarantannie (on line, telefonicznie).

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski