Oferta Poradni obejmuje:

 • Badania psychologiczne, pedagogiczne i  logopedyczne,
 • Diagnozowanie w zakresie potrzeb edukacyjnych oraz odchyleń i zaburzeń rozwojowych,
 • Terapia logopedyczna, pedagogiczna, psychoterapia, socjoterapia i ART,
 • Profilaktyka logopedyczna, przesiewowe badania mowy,
 • Przesiewowe badania słuchu i wzroku,
 • Wspomaganie rozwoju małego dziecka (diagnoza i terapia),
 • Warsztaty i konsultacje w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego,
 • Konsultacje i porady dla uczniów i ich rodziców zagrożonych patologią społeczną i uzależnieniem,
 • Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo,
 • Warsztaty dla uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • Pedagogizacja rodziców,
 • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,
 • Wspomaganie dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwych i zahamowanych psychoruchowo.

Oferta pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu na rok szkolny 2018/2019 - wersja WORD

Oferta pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu na rok szkolny 2018/2019 - wersja PDF

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski