Godziny dostępności nauczycieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Golubiu – Dobrzyniu dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców

1.    Agnieszka Angowska – Jasińska – piątki od 13:00 do 14:00
2.    Paulina Wiewiór – Guściora – środy od 12:00 do 13:00
3.    Paulina Pietrzak – wtorki od 12:00 do 13:00
4.    Magdalena Rutkowska – wtorki od 12:00 do 13:00
5.    Aleksandra Pawłowska – czwartki od 16:30 do 17:30
6.    Beata Mątowska – wtorki od 12:00 do 13:00
7.    Anna Zakrawacz –środy od 12:00 do 13:00
8.    Aneta Guzowska – środy od 17:30 do 18:00, czwartki od 17:30 do 18:00

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski