Praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie może opierać się na przypadkowych  działaniach, gdyż w ten sposób nie będzie zaspakajać potrzeb swoich klientów.   Powinna określić zasoby swojej placówki i finanse, pracowników i bazę gdyż jest to potencjał, na którym   opierają się   plany i działania.

Dobra organizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wiązać się będzie z określeniem harmonogramu jej działań poprzez, które realizować będzie swoje zadania. Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo,
mediację, interwencję w środowisku, działalność profilaktyczną, działalność
informacyjną.
Do   głównych zadań  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy:

• diagnoza

•  terapia

• profilaktyka

• doradztwo zawodowe

• orzecznictwo

• poradnictwo, konsultacje.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dąży do swej samorealizacji czyli stanu, w którym uzasadnia swe istnienie w sposób satysfakcjonujący.

Klientami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej są dzieci, młodzież, osoby dorosłe ze środowiska lokalnego obejmującego Powiat Golubsko-Dobrzyński. Pracownikami poradni są pedagodzy, psycholodzy i logopedzi, którzy  posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu:

-socjoterapii,

-terapii pedagogicznej,

-oligofrenopedagogiki,

- psychoterapii

-przygotowania do życia w rodzinie.

Pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej cały czas podejmują trud doskonalenia zawodowego podejmując różne kursy kwalifikacyjne, doskonalące oraz studia podyplomowe.  W ramach swoich kwalifikacji prowadzą także wewnętrzne szkolenia dla nauczycieli, pedagogów , psychologów oraz wychowawców.

Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapraszane są osoby z zewnątrz , które prowadzą  ciekawe szkolenia dla pracowników oraz nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu- Dobrzyniu mieści się w budynku szkoły, jednak ma oddzielne, niezależne wejście. Posiada siedem
pomieszczeń: sekretariat, 6 gabinetów, archiwum i dwie   poczekalnie.
Poradnia może szczycić się swoimi mocnymi stronami.

/więcej.../

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski