Czas pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu:

Poniedziałek - 7.30 - 17.30

Wtorek - 7.30 - 17.30

Środa - 7.30 - 17.30

Czwartek - 7.30 - 17.30

Piątek - 7.30 - 17.30

Sekretariat czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski