Rejon działania

Poradnia udziela pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom wszystkich placówek oświatowych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
Obejmuje opieką 40 szkół i placówek na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Teren działania poradni:

Miasto Golub-Dobrzyń
1. Przedszkole nr 2
2. Przedszkole nr 3
3. Szkoła Podstawowa nr 1
4. Szkoła Podstawowa nr 2
5. Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu
6. Zespół Szkół nr 1
7. Zespół Szkół nr 2
8. Zespół Szkół nr 3

Gmina Golub-Dobrzyń

1. Przedszkole w Ostrowitem
2. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem
3. Szkoła Podstawowa w Węgiersku
4. Szkoła Podstawowa we Wrockach
5. Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie
6. Szkoła Podstawowa w Sokołowie
7. Szkoła Podstawowa w Lisewie

Miasto i Gmina Kowalewo Pom.
1. Przedszkole w Kowalewie Pomorskim
2. Szkoła Podstawowa w Kowalewie Pomorskim
3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące
4. Szkoła Podstawowa w Wielkim Rychnowie
5. Szkoła Podstawowa w Pluskowęsach
6. Szkoła Podstawowa w Mlewie
7. Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim
8. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim

Gmina Radomin

1. Przedszkole w Radominie
2. Szkoła Podstawowa w Radominie
3. Szkoła Podstawowa w Płonnem
4. Szkoła Podstawowa w Dulsku
5. Gimnazjum w Radominie

Gmina Zbójno
1. Przedszkole w Zbójnie
2. Szkoła Podstawowa w Zbójnie
3. Szkoła Podstawowa w Klonowie
4. Szkoła Podstawowa w Rużu
5. Szkoła Podstawowa w Działyniu
6. Gimnazjum w Zbójnie
7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem

Gmina Ciechocin

1. Przedszkole w Ciechocinie
2. Szkoła Podstawowa w Ciechocinie
3. Szkoła Podstawowa w Świętosławiu
4. Szkoła Podstawowa w Miliszewach
5. Gimnazjum w Nowej Wsi

Celem pracy poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz udzielanie dzieciom i młodzieży, ich rodzicom lub opiekunom, nauczycielom i wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc jest dobrowolna i bezpłatna.

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski