Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu jest placówką publiczną, która służy dzieciom i młodzieży z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele zgłaszają się do poradni dobrowolnie, gdzie udzielane są im nieodpłatne porady w zakresie: nieprawidłowości i zaburzeń w rozwoju, trudności i niepowodzeń w nauce, trudności wychowawczych, nieprawidłowości wymowy, określania poziomu dojrzałości szkolnej w wieku 5-6 lat, orientacji i poradnictwa zawodowego. Specjaliści z poradni prowadzą też zajęcia w placówkach oświatowych, realizują programy profilaktyczne, prowadzą przesiewowe badania mowy, słuchu, wzroku, warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz spotkania z rodzicami. Poradnia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy S. Żeromskiego 11. Dysponuje dobrze wyposażonymi gabinetami do pracy indywidualnej oraz terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Na terenie działania poradni znajduje się 40 placówek oświatowych.

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski