Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu jest placówką publiczną, która służy dzieciom i młodzieży z powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele zgłaszają się do poradni dobrowolnie, gdzie udzielane są im nieodpłatne porady w zakresie:

- nieprawidłowości i zaburzeń w rozwoju,

- trudności i niepowodzeń w nauce,

- trudności wychowawczych,

- nieprawidłowości wymowy,

- określania poziomu dojrzałości szkolnej w wieku 5-6 lat,

- orientacji i poradnictwa zawodowego.

Specjaliści z poradni prowadzą też zajęcia w placówkach oświatowych, realizują programy profilaktyczne, prowadzą przesiewowe badania mowy, słuchu, wzroku, warsztaty dla uczniów, nauczycieli oraz spotkania z rodzicami.

Poradnia mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 2  przy  ulicy S. Żeromskiego 11.
Dysponuje dobrze wyposażonymi gabinetami do pracy indywidualnej oraz terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej.  Na terenie działania poradni znajduje się 40 placówek oświatowych.

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski