Uprzejmie informujemy, że wszystkie druki, formularze i wnioski w aktualnych wersjach zawsze dostępne są na naszej stronie BIP pod adresem:

https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/693,druki-i-formularze-do-pobrania

Ogólna klauzula informacyjna RODO

1. Opinia o dziecku w wieku przedszkolnym. (54kB) - [Google Docs - Viewer]
2. Opinia o uczniu kl. I-III kierowanym na badanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu z powodu trudności dydaktycznych. (57kB) - [Google Docs - Viewer]

3. Opinia o uczniu kl. IV-VIII, Gim., PGim. kierowanym na badanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu z powodu trudności dydaktycznych. (49kB) - [Google Docs - Viewer]

4. Opinia o Uczniu zgłoszonym na badanie pod kątem specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. (57.5kB) - [Google Docs - Viewer]
5. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. (40.5kB) - [Google Docs - Viewer]
6. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE celem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. (40kB) - [Google Docs - Viewer]
7. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA LUB UCZNIA celem wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania. (41kB) - [Google Docs - Viewer]
8. INFORMACJA PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY o dziecku lub uczniu ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. (51kB) - [Google Docs - Viewer]
9. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE o stanie zdrowia dziecka lub ucznia celem objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. (39kB) - [Google Docs - Viewer]
10. INFORMACJA PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY dotycząca objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. (72kB) - [Google Docs - Viewer]
11. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE MEDYCYNY PRACY dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczniczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. (42.5kB) - [Google Docs - Viewer]
12. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE - OKULISTYCZNE o stanie zdrowia dziecka lub ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego działającego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. (40.5kB) - [Google Docs - Viewer]
13. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ. (38.5kB) - [Google Docs - Viewer]

 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski