INFORMACJA O ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Z uwagi na nadal utrzymującą się sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie klientów i pracowników poradni po uzyskaniu zgody organu prowadzącego przedłużone zostają zmiany organizacyjne w realizacji wybranych zadań poradni. W okresie  od 04.05.2021 r. do 30.05.2021 r. zajęcia z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci w wieku szkolnym nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zadania poradni będą realizowane na dotychczasowych zasadach tzn. w systemie pracy stacjonarnej oraz w bezpośrednim kontakcie z klientem. Kontynuacja powyższych zmian nadal ma na celu ograniczenie liczby osób obsługiwanych na terenie poradni w kontakcie bezpośrednim.

Informacja o zmianie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu


INFORMACJA O ZMIANIE ORGANIZACJI PRACY PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Z uwagi na nadal utrzymującą się sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie klientów i pracowników poradni po uzyskaniu zgody organu prowadzącego przedłużone zostają zmiany organizacyjne w realizacji wybranych zadań poradni. W okresie od 26.04.2021 r. do 02.05.2021 r. zajęcia z zakresu terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla dzieci w wieku szkolnym nadal będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zadania poradni będą realizowane na dotychczasowych zasadach tzn. w systemie pracy stacjonarnej oraz w bezpośrednim kontakcie z klientem. Kontynuacja powyższych zmian nadal ma na celu ograniczenie liczby osób obsługiwanych na terenie poradni w kontakcie bezpośrednim.

Informacja o zmianie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu

 


 

 

PP-P.45.024.5.2021                                                    Golub-Dobrzyń, 15.01.2021r.

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

i Placówek Oświatowych

Powiatu golubsko-dobrzyńskiego

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy zwracam się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie ważności orzeczeń i opinii w Państwa szkołach i placówkach. Dotyczy to dokumentów na bieżący rok szkolny oraz rok szkolny 2021/2022:

- wczesne wspomaganie rozwoju,

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

oraz inne opinie ważne w procesie kształcenia dzieci i młodzieży, jak również udzielania dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku stwierdzenia konieczności wydania stosownych dokumentów bardzo proszę o przekazanie informacji rodzicom oraz prawnym opiekunom, aby w jak najszybszym terminie umówili się na wizytę do tutejszej poradni.

W związku z aktualnie panującą sytuacją pandemii oraz ograniczeniem w zakresie funkcjonowania szkół i placówek rodzice w mniejszym zakresie korzystają z naszych usług.

Prośbę swoją kieruję do Państwa w trosce o zapewnienie płynności w wydawaniu dokumentów, które będą Państwu potrzebne po powrocie do pracy stacjonarnej oraz na nowy rok szkolny.

Liczę na wsparcie z Państwa strony, celem zapewnienia dzieciom i młodzieży z Państwa szkół i placówek stosownego wsparcia w zakresie udzielania niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w procesie kształcenia.

 

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

mgr Mariola Waszewska

Pobierz pismo w oryginalnej wersji >>>

 

 


 

 


 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU w okresie epidemii COVID-19


 

Do pobrania

 

BIP

EPuap

dzienniki ustaw

Monitor Polski